Planning and design handbook on precast building structures

25.05.2017

„Planning and design handbook on precast buildign structures“ esmane väljaanne publitseeriti aastal 1994 fib (The International Federation for Structural Concrete) poolt aastal 1994. Antud perioodi jooksul on müüdud enam kui 45000 koopiat ning raamat on saanud tunnustatud allikaks monteeritavate raudbetoonelementide projekteerimisel.

Loe edasi