Koolitus

TTÜ
Ehitajate tee 5
12616 Tallinn
Estonia
11. oktoober 2018 @ 13:30 – 26. oktoober 2018 @ 16:00

Eesmärk: Täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele
Sihtgrupp: Ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitusjärelevalvet teostavad spetsialistid
Eeldused: omab eeldusi taotleda (pikendada) ehitusinsener tase 7, kutset
Teemad: konstruktsioonid
Õpiväljund:

• on võimeline hindama konstruktsioonide käitumist eriolukorras;
• oskab teostada betoonkonstruktsioonide läbisurumisarvutusi;
• tunneb ehitusmaterjalide dokumentatsiooni ja oskab hinnata materjalide vastavust;
• omab laialdast ülevaadet kiudbetoonist;
• on võimeline visuaalselt hindama keevitustööde kvaliteeti;
• tunneb sügavate ehitussüvendite projekteerimise ja ehitamisega kaasnevaid probleeme;
• on süvendanud teadmisi teras- ja puitkonstruktsioonide projekteerimisest ning tulepüsivusest.

Täpsem info SIIT.