Koolitus

19. september 2017 @ 10:00 – 10. oktoober 2017 @ 16:00

Kevadel jõustus standard EVS 932 „Ehitusprojekt“. Uus standard asendab seni kasutatud standardid EVS 811 „Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt“.

Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit (EKEL) korraldab uut standardit tutvustavaid koolitusi 19.septembril Tallinnas ning 10.oktoobril Pärnus.

Koolitused viib läbi standardi koostamise projektijuht Indrek Tärno.

Koolituse teemad:

 • Uue standardi temaatika ja kasutajaskond
 • Standardi lähtekohad ja küsimused, mida standard piiritleb; standardi ülesehitus
 • Erinevused standarditest EVS 811“Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt“
 • Ehitusprojekti üldpõhimõtted
 • Ehitusprojekti koosseis
 • Ehitusprojekti lähteandmed
 • Projekteerimisvaldkonnad, mille kohta uus standard annab detailseid juhiseid
 • Tervikliku ehitusprojekti saavutamine ehk peaprojekteerimine
 • Uus standard ja joonised, seletuskirjad, ehitise infomudel

aga ka laiemalt:

 • ehituskonsultatsiooniteenustest, projekteerimisest nende hulgas, tellija lähteülesandest ning ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisest
 • projekteerimistemaatikaga seotud terminitest ja nende kasutamisest
 • ehitusprojekti staadiumitest, staadiumite kasutamise ideestikust – kellele, miks ja milleks
 • ehitusprojekti staadiumitest ehitusloa taotlemise ja ehitustöö tegemise vaatenurgast
 • ehitusprojekti seostest ehituskulude hindamisega, ehitushankega, ehitamiseks vajalike muude dokumentidega, kasutusjuhendi ja hooldusjuhendiga, ehitusprojekti ekspertiisiga

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi, kella 10.00 – 16.00.

Koolituse läbinutele tõend ning 6,3 TP (EEL täienduskoolituse punkti)

Koolitusel osalemine:
175  € (Kolme või enama osaleja korral samast ettevõttest 30% soodustus)
EKEL-i liikmetele 95 €.
KOOLITUSE HIND SISALDAB TOITLUSTAMIST!

Lisainfo ja registreerimine aadressil: info@ekel.ee või telefoninumbril 5054381

Koolituse infovoldik on leitav SIIT.