Koolitus

When:
9. jaanuar 2019 @ 10:00 – 25. jaanuar 2019 @ 17:30
2019-01-09T10:00:00+02:00
2019-01-25T17:30:00+02:00
Where:
TalTech
Ehitajate tee 5
12616 Tallinn
Estonia
Toimumisaeg: 09. – 25.01.2019
Eesmärk: Kuidas aitab BIM´i kasutamine tagada hoonete energiatõhusust
Sihtgrupp: arhitektid, energiatõhususe spetsialistid ja ehitusinsenerid
Teemad: Sissejuhatus energiatõhususse. Projekteeritud ja mõõdetud energiakasutus. Sissejuhatus BIM-i. BIM mudelite rakendamine ehitusloa ja kasutusloa väljastamisel. Õhuga kontaktis oleva piirdetarindi (katus, välissein) soojusläbivus. Pinnasega kontaktis oleva piirdetarindi (põrand, keldrisein) soojusläbivus. Piirdetarindite soojusläbivus ja õhulekked. Info ülekandmine BIMist energiatõhususe tarkvarasse. Tehnosüsteemid ja nende mõju energiatõhususele: Ventilatsioon ja Küte. Taastuvenergiaallikad ja nende mõju energiatõhususele. BIM ja energiatõhusus projekteerimise ja ehitamise hankes. BIM Strateegia, nõuded ja praktika erinevates etappides. BIM 5D: Kuluoptimaalsed lahendused ja eelarve prognoosimine.
Õpiväljund: Oskab hinnata BIM tarkvara rakendamisvõimalusi hoonete energiatõhususe projekteerimisel ja tagamisel. On tutvunud hoone soojuskao arvutusega BIMi abil.
On tutvunud BIMist energiatõhususe tarkvarasse ülekandmise temaatikaga.
Oskab hinnata tehnosüsteemide esmast mõju energiatõhususele.
Oskab hinnata taastuvenergiaallikate esmast mõju energiatõhususele.
On tutvunud BIMi abil kuluoptimaalsete lahenduste ja eelarve prognoosimise temaatikaga.

Registreerumine kuni 20. detsembrini. Lisainfo leiad SIIT.