Koolitus

TTÜ Tartu Kolledž
TTÜ Tartu Kolledž
Puiestee 78, 51008 Tartu
Estonia
30. jaanuar 2017 – 15. detsember 2017 all-day

Toimumisaeg: 01.02. – 16.12.2016
Eesmärk: Anda ehitusinseneridele muinsuskaitse- ja restaureerimisalaseid lisateadmisi võiamaldamaks taotleda muinsuskaitselist tegevusluba ehitismälestistel, ajaloomälestistel (ainult hooned), tööstusmälestistel ja UNESCO maailmapärandi nimekirja objektil järgmisteks tegevusteks:
1) uuringud (insenerlikud);
2) konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine;
3) konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine;
4) muinsuskaitse eritingimuste koostamine (tehnilisest aspektist);
5) konserveerimine ja restaureerimine;
6) muinsuskaitseline järelevalve.
Sihtgrupp: Koolitus on adresseeritud ehitusinseneridele.
Muinsuskaitse täiendkoolituse tunnistuse väljastamise eelduseks on ehitusinseneri õppekava läbimine TTÜ-s, EMÜ-s või TKTK-s (esitada diplomi koopia) või ehitusinseneri kutsetunnistuse omamine (esitada koopia).
Moodulid: See kursus koosneb järgnevatest moodulitest (võimalik registreeruda moodulitele eraldi, mitte kogu kursusele):Materjalide keemia
Muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu
Konserveerimisbioloogia
Materjalide keemia
Eesti arhitektuur
Restaureerimise ettevalmistustööd
Eesti ajaloolised interjöörid
Ehitiste restaureerimine
Ehitise tehnilise seisukorra hindamine
Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 232 akadeemilist tundi
iseseisev/muu õppetöö: 340 akadeemilist tundi
EAP: 22.0
Tunnistus: TTÜ tunnistus
Kontaktinfo: Kai Kalda, kai.kalda@ttu.ee
Müügihind: 748.00 EUR / osaleja
Märkused hinna kohta: Varem sooritatud ainekursusi on võimalik üle kanda ja sellisel juhul vastava mooduli eest tasu ei nõuta.
Registreerumise tähtaeg: 30.01.2016

Registreerimine SIIN!