Koolitus

When:
5. aprill 2018 @ 10:00 – 16:00
2018-04-05T10:00:00+03:00
2018-04-05T16:00:00+03:00
Where:
Technopolis Ülemiste konverentsikeskus
Walter Zapp Building
Lõõtsa 6, 11415 Tallinn
Estonia

Uus ehitusprojekti standard EVS 932 jõustus eelmise aasta maikuus, asendades seni kehtinud standardid EVS 811 ja EVS 907.

Selleks, et anda ülevaade uue standardi sisust ning hõlbustada standardi tõlgendamist, korraldab Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit 05.aprillil Technopolis Ülemiste konverentsikeskuse Zappi seminariruumis (Lõõtsa 6) standardit tutvustava koolituse.  Koolituse viib läbi standardi koostamise projektijuht, volitatud ehitusinsener Indrek Tärno.

Koolituse teemad:

·  Uue standardi temaatika ja kasutajaskond
·  Standardi lähtekohad ja küsimused, mida standard piiritleb; standardi ülesehitus
·  Erinevused standarditest EVS 811“Hoone ehitusprojekt“ ja EVS 907 „Rajatise ehitusprojekt“
·  Ehitusprojekti üldpõhimõtted
·  Ehitusprojekti koosseis
·  Ehitusprojekti lähteandmed
·  Projekteerimisvaldkonnad, mille kohta uus standard annab detailseid juhiseid
·  Tervikliku ehitusprojekti saavutamine ehk peaprojekteerimine
·  Uus standard ja joonised, seletuskirjad, ehitise infomudel

aga ka laiemalt

·  ehituskonsultatsiooniteenustest, projekteerimisest nende hulgas, tellija lähteülesandest ning ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisest
·  projekteerimistemaatikaga seotud terminitest ja nende kasutamisest
·  ehitusprojekti staadiumitest, staadiumite kasutamise ideestikust – kellele, miks ja milleks
·  ehitusprojekti staadiumitest ehitusloa taotlemise ja ehitustöö tegemise vaatenurgast
·  ehitusprojekti seostest ehituskulude hindamisega, ehitushankega, ehitamiseks vajalike muude dokumentidega, kasutusjuhendi ja hooldusjuhendiga, ehitusprojekti ekspertiisiga

Koolituse maht: 7 akadeemilist tundi, kella 10.00 – 16.00
Koolituse läbinutele tõend ning 6,3 TP (EEL täienduskoolituse punkti)

Vajalik eelregistreerimine vähemalt 2 nädalat enne koolituse algust e-postile info@ekel.ee