Koolitus

Tartu Ehitusmessi seminariruum
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 60
51014 Tartu
Estonia
19. oktoober 2018 @ 11:00 – 15:00

Hoonete kandekonstruktsioonide tulepüsivuse nõuded ja erisused. Tule leviku tõkestamine. Hoone väline tuleohutus, ehitusmaterjalide kasutamise piirangud tulenevalt tuletundlikkusest – muutused senisega võrreldes. Tuletõkketarindid.

Tuleohutuspaigaldised. Evakuatsiooni tagamine. Kuidas tagada piisav evakuatsiooniaeg? Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused ja ohutus.

Lisainfo SIIT.