Koolituskavade hindamine

TPde (täienduskoolituse punktide) arvestamise juhend on toodud kutse andmise korra lisas 7.

Nende juhiste järgi punktide arvutamisel tuleb kutse taotlemisel alati ka punktiarvestuse valem välja kirjutada.

 

Koolitusfirmad võivad soovi korral lasta täienduskoolituse kava hinnata EELi kutsekomisjonil.

Kui koolitaja annab EELi kutsekomisjoni poolt hinnatud kavaga koolitusel osalenule tunnistuse, kuhu on märgitud ka TPd, peab kindlasti olema lisatud märkus: kava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

Kavade hindamine on tasuline teenus. Vastavalt EELi volikogu otsusele, allkirjastatud  22.01.2019 : 1 TP = 30 EUR+km.

Palume arvestada, et kavade hindamine võib võtta aega kuni 2 nädalat.