Koolituskavade hindamine

TPde (täienduskoolituse punktide) arvestamise juhend on toodud kutse andmise korra lisas 7.

Nende juhiste järgi punktide arvutamisel tuleb kutse taotlemisel alati ka punktiarvestuse valem välja kirjutada.

Koolitusfirmad võivad soovi korral lasta täienduskoolituse kava hinnata EELi kutsekomisjonil.

Kui koolitaja annab EELi kutsekomisjoni poolt hinnatud kavaga koolitusel osalenule tunnistuse, kuhu on märgitud ka TPd, peab kindlasti olema lisatud märkus: kava on hinnatud EELi kutsekomisjoni poolt.

Kavade hindamine on tasuline teenus. Vastavalt EELi volikogu otsusele, allkirjastatud  22.01.2019 : 1 TP = 30 EUR+km.

Palume arvestada, et kavade hindamise taotlus tuleb esitada enne koolituse toimumist. Kava hindamine võib võtta aega kuni 2 nädalat.

Kava hindamiseks on vaja esitada:

  • koolituse toimumise aeg,
  • koolituse teema,
  • koolituse täpne ajakava,
  • lektorite akadeemiline taust.

Hinnatud koolituskava võib kasutada ühe aasta jooksul (sama kava, sama lektor).

Toimunud täienduskoolituse osas on esitatud mitmeid pretensioone (näiteks sisu ei vasta ootustele), seetõttu on EEL otsustanud:

  1. EEL ei saa vastutada koolituse tegeliku taseme eest, kuna täienduskoolituse punktid antakse eelnevalt esitatud kirjaliku taotluse alusel.
  2. EELil on kohustus kõikide täienduskoolitustel osalejate (s.h. oma liikmete) ees, et nad saaksid sisukat täiendusõpet.

Sellest tulenevalt on EELi esindajatel õigus tasuta külastada EELi kutsekomisjoni poolt hinnatud koolituskavade alusel toimuvaid täienduskoolitusi. Kontrollimine ei anna kontrollivale EELi liikmele tasuta koolituse punkte. Koolitusele hinnangu andmine võib toimuda ka koolituse osalise kuulamise ja koolitusest osavõtjatele väljastatavate materjalide kontrolli kaudu. Väljastatud TP-de hilisemat korrigeerimist ei tehta, kuid vajadusel edastatakse koolitajale pretensioon ja seda võetakse arvesse tulevaste koolituskavade hindamisel