4. juuni 2020

EEL ettepanekud määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ muutmise kohta

EEL ettepanekud määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ muutmise kohta   EEL esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile oma ettepanekud ehitiste projektdokumentatsiooni ekspertiisi käsitleva määruse muutmise kohta. Ettepanekute ettevalmistamine toimus töörühma poolt, kus osalesid lisaks EEL-i liikmetele meie kollektiivliikmete – Eesti Kütte- ja Ventilatsiooninseneride Ühenduse, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi ja Eesti Veeinseneride Liidu – esindajad. Lisaks konkreetsetele ettepanekutele määruse ...