21. apr. 2020

Ehitusprojekti etapid ja osalised

Ehitusprojekti etapid ja osalised Riho Oras tehnikakandidaat, volitatud ehitusinsener Conviso OÜ vanemkonsultant Eesti Ehitusinseneride Liidu aseesimees   Eelmise kuu EhitusEST-is nr.27 ilmus allakirjutanu artikkel „Ehitusalane oskussõnavara selgemaks“, mis käsitles mõiste, termini ehk oskussõna ja definitsiooni ehk määratluse olemust ning ehitusala oskussõnavara probleeme üldiselt. See artikkel sisaldas ka üleskutset avada ehitualase terminivara rubriik. Et sellele mõttele ...

21. apr. 2020

Ehitusalane oskussõnavara selgemaks

Ehitusalane oskussõnavara selgemaks Riho Oras tehnikakandidaat, volitatud ehitusinsener Conviso OÜ vanemkonsultant Eesti Ehitusinseneride Liidu aseesimees   Sageli olen puutunud kokku olukorraga, kus mõnele võõrkeelsele terminile eestikeelse vaste leidmine on keeruline. On ka juhuseid, kus ehitusvaldkonna termineid mõistetakse erinevalt ja sellest tekib segadusi. Siit sündis idee avada ajakirjas EhitusEST ehitusalase terminoloogia rubriik, et terminoloogiat võimalikult suurele ...

21. apr. 2020

Ekspertiis ja eksperdid

Ekspertiis ja eksperdid Riho Oras tehnikakandidaat, volitatud ehitusinsener Conviso OÜ vanemkonsultant Eesti Ehitusinseneride Liidu aseesimees Eelnevates EhitusEST-i numbrites on rubriigis „Terminid“ ilmunud artiklid „Ehitusala oskussõnavara selgemaks“ ning „Ehitusprojekti etapid ja osalised“. Käesolev teema on kerkinud esile Ehitusseadustiku kahe paragrahvi pealkirjast – § 14 „Ehitusprojekti koostamine ja projekti kontrollimine“ ja § 18 „Ehitise audit“. EhitusEST‑i 2019. a. novembrikuu numbris ...