Koolitus

When:
28. okt. 2020 @ 13:45 – 13. nov. 2020 @ 16:00
2020-10-28T13:45:00+02:00
2020-11-13T16:00:00+02:00
Where:
Auditoorium U06 304
avatud ülikool
VI korpus III korrus
Cost:
696
Contact:
Reet Linnas
6202063

Ehitusjuhtimine (vene keeles) Ehitusinseneride kutsestandardipõhine täienduskoolitus

Eesmärk: Täiendada Ehitusinseneride teadmisi ja oskusi juhtimise alal

Koolituse läbinu:
• omab ülevaadet integreeritud projektijuhtimise põhimõtetest ja oskab neid seostada oma tööga;
• oskab kasutada põhilisi normeerimise ja eelarvestamise meetodeid;
• tunneb ehitusprojekti juhtimise staadiume ja ajagraafikuid, mõistab peaprojekteerija ja projekteerimisrühma töö eripära;
• on kursis ehitusprojekti juhtimise nõuete ning projekteerimise ettevalmistamise ning -töövõtu vormidega;
• teab projekteerimise dokumendihalduse, tootejooniste, järelevalve ja ehitusprojekti ekspertiiside tegemise põhimõtteid;
• omab ülevaadet sisekliima tagamise süsteemidest ja oskab neid teadmisi oma erialal rakendada;
• on kursis FIDIC lepingute uuendustega ja oskab rakendada kaasaegseid töövõtumeetodeid;
• tunneb ehituslepingute ja riskikindlustuse põhimõtteid;
• tunneb organisatsioonikäitumise põhimõtteid, oskab ära tunda tööstressi ja läbipõlemise tunnuseid ning on teadlik sellega toimetulemise meetoditest;
• mõistab kolleegide ja alluvatega suhtlemise olulisust ning selle mõju töö tulemustele inseneritöös.

Lisainfo SIIN

Ajakava