Koolitus

When:
9. veebr. 2021 – 17. veebr. 2021 all-day
2021-02-09T00:00:00+02:00
2021-02-18T00:00:00+02:00
Where:
Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5
19086 Tallinn
Cost:
500+KM
Contact:
Toimumisaeg: 09.02.2021-17.02.2021
Eesmärk: Täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele
Sihtgrupp: Ehitusinsenerid, projekteerijad, ehitusjärelevalvet teostavad spetsialistid
Eeldused: omab eeldusi ehitusinsener, tase7 kutse taotlemiseks ja pikendamiseks
Teemad: 1.Hoonete niiskusturvalisus T. Kalamees
2.Niiskusturvalisuse tagamine hoone projekteerimisel. Simo Ilomets
3. Niiskusturvalisuse tagamine hoone ehitamisel. Kristo Kalbe
4.Ristkihtpuidust tarindi niiskuslik toimivus. Villu Kukk
5. 5Korterelamute tehaseline rekonstrueerimine. Peep Pihelo
6. Külmasildade arvutuste lihtsustamine. Jaanus Hallik
7. Tellisseina seespoolne lisasoojustamine. Paul Klõseikpo
8. Palkseina seespoolne lisasoojustamine. Endrik Arumägi
9.Betooni käitumine külmades tingimustes, muutused betooni struktuuris. Tanel Tuisk
10. Betooni käitumine kuumades tingimustes, muutused betooni struktuuris . Tanel Tuisk
11. Seenkahjustused ja nende vältimine. Urve Kallavus
12. Ehitustööde tehnoloogilised seosed ja tööde korraldusmeetodid . Erki Soekov
13. Järelvalve probleemid kande- ja piirdetarindite ehitamisel. Erki Soekov
Õpiväljund: Koolituse läbinu:
• on täiendanud teadmisi ehitustööde tehnoloogilistest seostest ja korraldusest; hoonete energiatõhususe tagamisest ning liginullenergiahoonetele esitatavatest nõuetest;
• tunneb hoonete soojustamise kaasaegseid tehnoloogiad;
• oskab hinnata ja vältida liigniiskusesega kaasnevaid probleeme hoonete ehitamisel;
• mõistab betooni käitumist temperatuuride kõikumise tingimustes (kuumas külmas jne)
• on süvendanud teadmisi seenkahjustuste mõjust elukeskkonnale;
• tunneb ehitustööde järelevalve rolli ja põhimõtteid
• oskab tagada ohutu töökorralduse ehitusplatsil
Õppekeel: eesti keel
Maht: auditoorne õppetöö: 25 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 5 akadeemilist õppetundi
EAP:

TP:

1

30

Tunnistus: Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus
Lektor: Targo Kalamees TTÜ professor; Simo Ilumets TTÜ lektor; Kristo Kalbre TTÜ ekspert; Villu Kukk TTÜ nooremteadur; Peep Phelo TTÜ ekspert; Jaanus Hallik TTÜ elkspert; Jaanus Hallik TTÜ ekspert; Hendrik Arumägi TTÜ vanemteadur; Erki Soekov TTÜ lektor; Tanel Tuisk TTÜ Sertifitseerimisasutus;
Kontakt: Reet Linnas , reet.linnas@taltech.ee
Hind: 500 € + KM/osaleja
Registreerumise tähtaeg: 06.02.2021
Asukoht: Tallinna Tehnikaülikool
Koolituse link: https://taltech.ee/kursus/24564