Koolitus

When:
10. aprill 2019 @ 14:00 – 10. mai 2019 @ 16:00
2019-04-10T14:00:00+03:00
2019-05-10T16:00:00+03:00
Where:
Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5
Tallinn

 

Eesmärk: Täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele

Koolituse läbinu:
• omab ülevaadet integreeritud projektijuhtimise põhimõtetest ja oskab neid seostada oma tööga;
• oskab kasutada põhilisi normeerimise ja eelarvestamise meetodeid;
• tunneb ehitusprojekti juhtimise staadiume ja ajagraafikuid, mõistab peaprojekteerija ja projekteerimisrühma töö eripära;
• on kursis ehitusprojekti juhtimise nõuete ning projekteerimise ettevalmistamise ning -töövõtu vormidega;
• teab projekteerimise dokumendihalduse, tootejooniste, järelevalve ja ehitusprojekti ekspertiiside tegemise põhimõtteid;
• omab ülevaadet sisekliima tagamise süsteemidest ja oskab neid teadmisi oma erialal rakendada;
• on kursis FIDIC lepingute uuendustega ja oskab rakendada kaasaegseid töövõtumeetodeid;
• tunneb ehituslepingute ja riskikindlustuse põhimõtteid;
• tunneb organisatsioonikäitumise põhimõtteid, oskab ära tunda tööstressi ja läbipõlemise tunnuseid ning on teadlik sellega toimetulemise meetoditest;
• mõistab kolleegide ja alluvatega suhtlemise olulisust ning selle mõju töö tulemustele inseneritöös.

 

Lisainfo SIIT.