Koolitus

When:
28. okt. 2020 @ 10:00 – 14:00
2020-10-28T10:00:00+02:00
2020-10-28T14:00:00+02:00
Where:
Veebiseminar
Cost:
130/80
Contact:
Eesti Ehitusinseneride Liit

EESTI EHITUSINSENERIDE LIIT KORRALDAB

 VEEEBISEMINARI

 „EHITUSPROJEKTIDE EKSPERTIIS JA OMANIKUJÄRELEVALVE.

PRAKTILISI NÄITEID ESINEVATEST VIGADEST JA PROBLEEMIDEST“

KOOLITUS TOIMUB 28.10.2020

 AJAVAHEMIKUS 10.00-14.00

 LEKTOR KASPAR TENNOKESE

Volitatud KVJ insener, tase 8, Volitatud VK insener, tase 8

 

KOOLITUSE KAVA:

 • Ehitusprojektid, ehitusprojektide ekspertiiside teostamine ja ehitusprojektides esinevad puudused. (1,5h)
  • Seadusandlusest;
  • Kutsesüsteemi rakendumisest;
  • Projekteerimisest ehk projekteerimises esinevatest vigadest;
  • Lähteandmed ja uuringute teostamine;
  • Tellija rolli tähtsus projekti realiseerimisel;
  • Ehitusprojekti ekspertiiside teostamine;
  • Ehitusprojektides esinevatest vigadest ja selle mõjust ehitusprotsessile;
  • Ehitusprojektis toodud lahendused ning olulised tähelepanekud.

Kahe teemaploki vahel paus 30 min

 • Omanikujärelevalve teostamine ja põhilised vead KVJ VK ehitustööde teostamisel (1,5h)
  • Seadusandlusest;
  • Omanikujärelevalve teostamisest;
  • Ehitustööde teostamine kõrge pinnasevee taseme korral;
  • Mahutite paigaldus;
  • Näiteid ehitustööde teostamisest (probleemid ja korrektsed lahendused);
  • Ehitustööde dokumenteerimine (UUE MÄÄRUSE KÄSITLEMINE);
  • Ehitusdokumentide koostamine;
  • Tehnosüsteemide katsetamine ja järelhäälestus;
  • Komplekskatsetused

 

KOOLITUSEL OSALEJAD SAAVAD TUNNISTUSE 4,4 TP –ga (EEL-i kutsekomisjoni poolt hinnatud täienduskoolituse punktid)

 

Koolituse osavõtutasu:                       130 (+km) EUR
80 (+km) EUR
(EEL, EKVÜ, EVKIS, EGÜ ja EVL liikmed)

Registreerimine koolitustele:

kuni 26.10.2020 (k.a.) läbi kodulehe või e-maili aadressil: info@ehitusinsener.ee

Registreerimisel näidata kindlasti e-maili aadress, kuhu saata link koolitusel osalemiseks.

Arve tühistamine/osavõtutasu tagasimaksmine toimub, kui mitteosalemisest on teatatud hiljemalt 21.10.2020.

Koolitusele registreerimine

Personaalne info