Koolitus

When:
10. okt. 2019 @ 10:00 – 16:00
2019-10-10T10:00:00+03:00
2019-10-10T16:00:00+03:00
Where:
Ehituskeskus
Rävala pst 8
Tallinn
Contact:

Seminari peateemad on ettevõtte juhtimissüsteemi (kvaliteet, tööohutus, töötervishoid, keskkond) väljaarendamine, rakendamine ja sertifitseerimine. Lisaks teooriale praktilised näited, fotod, skeemid.

Lektor: Enno Põder, MSc; Diplomeeritud ehitusinsener tase 7; kvaliteedijuht

10:00 – 11:30
1. Sissejuhatus teemasse
– kvaliteet, tööohutus, töötervishoid, keskkond
– standardid, õigusaktid, ettevõtte sisekord

2. Organisatsioon
– erinevad huvipooled (kliendid, alltöövõtjad, ametkonnad)
– juhtimissüsteem, protsessid, protseduurid, vormid

11:30 – 12:00
KOHVIPAUS

12:00 – 13:30
3. Eestvedamine, juhtimine, planeerimine
– pühendumus
– ettevõttesisesed kohustused, volitused, pädevused
– eesmärgid
– riskide juhtimine

4. Toetavad tegevused ja ressursid, tööprotsess
– inimesed ja taristu (ladu, seadmed, IT, transport)
– kompetentsus, koolitus
– dokumenteeritud teave ja dokumentide säilitamine (arhiiv)
– tööprotsesside juhtimine (kavandamine, tootmine)
– tooted ja teenused (pakkumine, nõuded, lepingud, ülevaatused)
– ettevõttevälised tooted ja teenused (alltöövõtjad, allhankijad)

13:30 – 14:00
LÕUNA

14:00 – 15:30
5. Tulemuslikkuse hindamine
– mõõtmine, seire, analüüs
– kliendi rahulolu
– auditid (sise- ja välisaudit)
– juhtkonnapoolne ülevaatus

6. Pidev parendamine
– mittevastavus ja korrigeeriv tegevus
– parendamine

15:30 – 16:00
Küsimused-vastused, tunnistused