Täitmisjuhistega kutsetaotluse blanketid

Näited KAK Lisa 2 KVJ erijuhtude kohta