Ajakirjas EhitusEst on ilmunub juba 3 artiklit ehitusala oskussõnavarast. Artiklite autoriks on Riho Oras.

Märtsis ilmunud artikli leiate: https://ehitusest.ee/uudis/2020/03/30/terminid-ekspertiis-ja-eksperdid/

Samast ehitusest.ee veebilehelt võib leida kõik varem avaldatud  artiklid, kui üles otsingu lahtrisse panna sõna “terminid”.

 

ARTIKLID