EEL esinduskogu ja uus juhatus

17. aprillil 2018 toimus Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) esinduskogu. Esinduskogul valiti järgmiseks kaheaastaseks perioodiks uus juhatus, volikogu.ja revisjoni komisjon.

EELi juhatus 2-ks järgmiseks aastaks on:

Margo Dengo-esimees (Maru Ehitus AS arendusdirektor)

Kaspar Ots –„tõusev“ aseesimees (Consolis grupi CES üksuste direktor)

Jaanus Olop- „taanduv“aseesimees (E-Betoonelement AS projektimeeskonna juhataja)

EEL on järginud Euroopa katusorganisatsiooni ECCE (European Council of Civil Engineers) rotatsiooni põhimõtet, mille kohaselt kestavad esimehe volitused 2 aastat, peale mida jätkab ta juhatuse liikmena ning esimehe  kohale asub nn „tõusev“ juhatuse liige, kui ta osutub esinuskogu poolt valituks Taanduva esimehe asemele valitakse uus juhatuse liige, kellest võib 2 aasta pärast saada juhatuse esimees, kui ta osutub esinduskogu poolt valituks.