EEL valiti Tunnustatud Kutse Andjaks 2018

Kutsekoja kvaliteedimärk 2018-1