In Memoriam Vello Otsmaa

18.augustil lahkus meie seast Eesti Ehitusinseneride Liidu auliige ning TTÜ emeriitdotsent tehnikakandidaat Vello Otsmaa. Kõik oma koolid, Tallinna 22. Keskkooli ja Tallinna Polütehnilise Instituudi, lõpetas ta hiilgavalt. Tema ehitusinseneri karjäär algas kuuskümmend viis aastat tagasi. Pärast paari tööaastat projekteerijana kutsuti ta aspirantuuri ehituskonstruktsioonide kateedri juurde ning selle kollektiiviga jäi ta seotuks oma elu lõpuni.

Ta oli paljude meie tänaste ehitusinseneride õppejõud ja oli toeks arvukatele ehitusalase teadustöö tegijatele. Ta juhtis ehitiste projekteerimisega seotud kollektiivi  nii administratiivselt kui ka sisuliselt.

Tema teadustöö on seotud raudbetooni põikjõukindluse uurimisega, seda nii talade ja plaatide kui ka keerukate koorikute puhul. Lisaks sellele oli ta asjatundjana tegev paljude keeruliste konstruktsioonide lahenduste väljatöötamisel ja praktiliste ehitusprobleemide lahendamisel. Tähtis roll on tal meie tänaste ehituskonstruktsioonide projekteerimise standardite eesti keeles kasutusele võtmisel.

Ehitusinseneridena hindame me kõrgelt tema panust ehitusinseneride koolitamisel ja praktilises inseneritöös. Ja muidugi tema õpik – „Betoonkonstruktsioonide arvutamine“ – see saadab meid ja aitab betoonkonstruktsioonide hingeelu mõista veel kaua.

Langetame leinas pea.