Lahkunud on Eesti Ehitusinseneride liidu auliige

Eesti Ehitusinseneride Liidu

auliige

VALDEK KULBACH

06.04.1927-31.01.2020

Lahkunud on ehitusinsener, akadeemik, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, Tampere Tehnikaülikooli audoktor, Eesti Vabariigi teaduspreemia ja elutöö preemia laureaat, Valgetähe IV klassi teenetemärgi kavaler, Aasta Insener 2000.

Valdek Kulbach oli rippkonstruktsioonide rajaja Eestis. Tema arvukate tööde hulka kuuluvad näiteks osalemine Tallinna ja Tartu laululava kõlaekraanide loomisel, katsetamisel ning ehitamisel, Tartu Emajõe jalakäijate ja Nõmme Mustamäe suusatajate terassilla projekteerimisel, Viljandi Lossimägede rippsilla uuendamisel. Ta on projekteerinud palju kõlapinda tekitanud mandrit ja Muhumaad ühendava rippsilla. Eelmise sajandi seitsmekümnendatesse aastatesse jääb koostöös Johannes Aarega mastkraanade projekteerimine ning katsetamine kuni 100 m kõrguste ja kuni 1000-tonni raskuste naftatöötlemise reaktorite tõstmiseks.

Ta on ta olnud juhendajaks mitmetele tänastele tippteadlastele, avaldanud õpikuid, rohkem kui 140 teadusartiklit ning osalenud aktiivselt rahvusvahelistel teaduskonverentsidel.

Tallinna Tehnikaülikooliga oli Valdek Kulbach tööalaselt seotud alates 1955.a., töötades algul assistendina, seejärel vanemõpetaja ja dotsendina, alates 1972.a ehituskonstruktsioonde kateedri professorina, olnud õhtuosakonna prodekaan ning kaugõppeosakonna dekaan. Aastatel 1975-1998 oli tema juhtida ehituskonstruktsioonide kateeder.

Enda mitmekülgse tegevuse kohta on ta ise öelnud: “Mulle on pakkunud suurt rahuldust võimalus ühildada ehitusinseneri tegevus teadustegevuse ja üliõpilate õpetamisega. Probleemid on üldreeglina samad, ainult töövõtted on erinevad.“.

Valdek Kulbachi lahkumisega on Eesti insenerkond kaotanud ühe oma säravamatest tähtedest.