Kutse andmine

Teated

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Uued dokumendid, kutsestandardid, kutse andmise korrad ja taotlusblanketid ning kutsekomisjonide toimumise ajad avaldame kodulehel 51. nädalal.

 

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee

14.novembril 2018 toimusid EEL kutsekomisjoni istungid. Kutsetunnistuste mitte saanud isikutele saadame välja väljavõtted protokollidest 30 päeva jooksul alates 15.11.2018.

Paberkandjal kutsetunnistused üldehituse, keskkonnatehnika ja teedeehituse erialadele 14.11.2018, 26.09.2018 ja 13.06.2018 ja üldehituse,keskkonnatehnika erialadele 27.06.2018 toimunud Kutsekomisjoni istungist asuvad EEL-i kontoris. Soovi korral edastame kutsetunnistused postiga, selleks palume teatada oma postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Paberkandjal kutsetunnistused saab kätte  E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00.

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 14.11.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 14.11.2018

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 26.09.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 26.09.2018

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 27.06.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 13.06.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 13.06.2018

 Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 03.05.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 18.04.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 18.04.2018