Eesti Ehitusinseneride Liit

Kes me oleme

Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL) on ehitusinsenere koondav vabatahtlik ühendus, mis tegutseb mittetulundusühinguna.

Eesti Ehitusinseneride Liit asutati 9. veebruaril 1991. aastal 123 ehitusinseneri poolt ning iga järgnev aasta on lisanud liidu ridadesse uusi liikmeid. Hetke seisuga on EEL-is ca 500 indviduaalliiget ja neli kollektiivliiget:

  • Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ),
  • Eesti Geotehnika Ühing (EGÜ),
  • Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS),
  • Eesti Veeinseneride Liit (EVL).

EEL on Eesti Inseneride Liidu (EIL) liige ning aastast 1997 kuulub EEL Euroopa Ehitusinseneride Liitude Ühendusse (ECCE).


Koostööpartnerid

mapriehitus
Estkonsult_logo
eventus.jpeg
kmg-infra-logo-primary@4x