Kutse andmine

Teated

06.03.2019 väljastatud paberkandjal kutsetunnistused on jõudnud EELi kontorisse. Palume neile järgi tulla (E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00. Palume eelnevalt tulekust ette teatada) või saame soovi korral saata postiga. Palume teatada täpne postiaadress aadressil anni.evard@ehitusinsener.ee.

Suure esitatud kutsetaotluste hulga tõttu peetakse 17.04.2019 üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide kutsekomisjoni istung kahes osas: 17.04.2019  ja  8.05.2019.

I poolaasta 2019 EEL-i kutsekomisjonide istungid  toimuvad

06.03.2019

17.04.2019

12.06.2019

06.03.2019  toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg oli 14.01.2019, kell 17.00

17.04.2019 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg oli 11.03.2019, kell 17.00

12.06.2019 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 02.05.2019, kell 17.00

Antud kutsed EELi kutsekomisjonis 06.03.2019.

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee

Kõik kuni 2018. aasta lõpuni EEL-i poolt väljastatud paberkandjal kutsetunnistused asuvad EEL-i kontoris. Soovi korral edastame kutsetunnistused postiga, selleks palume teatada oma postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Paberkandjal kutsetunnistused saab kätte  E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00.