Kutse andmine

Teated

Kutsekvalifikatsiooni taotluste vormistamise alased konsultatsioonid toimuvad EEL-i kontoris esmaspäeviti 14:00-16:00. Vajalik eelnev regisreerimine aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee

 

Suure esitatud kutsetaotluste hulga tõttu peetakse 14.02.2018 üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide kutsekomisjoni istung kahes osas (14.02.2018 ja 28.02.2018). Kutse saanute nimekirjad avaldatakse vastavalt 24.02.2018 ja 10.03.2018.

07.03-22.03.2018 leiab TTÜ-s aset Ehitusinseneri kutsestandaripõhine täienduskoolitus I moodul Konstruktsioonid. Täpsem info ja registreerumine SIIT.

 

Kutsekomisjonid 2018 I poolaastal:

  • 14.02.2018
  • 18.04.2018
  • 13.06.2018

14.02.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 04.01.2018 kell 17:00.

14.02.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus toimub hiljemalt alates 05. jaanuarist 2018.

18.04.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 05.03.2018 kell 17:00.

18.04.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus toimub hiljemalt alates 06. märtsist 2018.

13.06.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 02.05.2018 kell 17:00.

13.06.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus toimub hiljemalt alates 03. maist 2018.

Paberkandjal kutsetunnistused üldehituse, keskkonnatehnika ja teedeehituse erialadele 15.11.2017  toimunud Kutsekomisjoni istungist asuvad EEL-i kontoris. Soovi korral edastame kutsetunnistused postiga, selleks palume teatada oma postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Paberkandjal kutsetunnistused saab kätte  E-N kella 9.30-11.30 ja 13.00-16.00.

 

 

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 14.02.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 14.02.2018