Kutse andmine

Teated

Tähelepanu!

Seoses käimasoleva kutseandja konkursiga on kutsetaotluste vastu võtmine alates 03. oktoobrist 2018 ajutiselt peatatud.

Kui Eesti Ehitusinseneride Liit  kinnitatakse kutseandja konkursi tulemusena kutse andjaks järgmiseks perioodiks, siis jätkub uute kinnitatud kutsestandardite, kutse andmise kordade ja kutseandmise tasude kalkulatsioonide alusel kutsetaotluste vastu võtmine pärast Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu istungi toimumist 29.11.2018. Täpsem kuupäev dokumentide vastuvõtmise alustamiseks selgub detsembri alguses. 

Kutsekomisjonid 2018 II poolaastal:

  • 26.09.2018
  • 14.11.2018

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tuletab teedevaldkonnas tegutsevatele vastutavatele isikutele meelde, et üleminekuaeg kutsetunnistuste põhisele kvalifikatsiooni tõendamisele teedevaldkonnas lõpeb 2018. aasta 30. juunil. Kirja saab lugeda SIIT.

14.11.2018 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 02.10.2018 kell 17:00.

14.11.2018 toimuvaks kutsekomisjoni istungiks esitatud kutsetaotlusdokumentide eelläbivaatus algab alates 03.oktoobrist 2018.

Paberkandjal kutsetunnistused üldehituse, keskkonnatehnika ja teedeehituse erialadele  26.09.2018 ja 13.06.2018  ja üldehituse, keskkonnatehnika erialadele 27.06.2018 toimunud Kutsekomisjoni istungist asuvad EEL-i kontoris. Soovi korral edastame kutsetunnistused postiga, selleks palume teatada oma postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Paberkandjal kutsetunnistused saab kätte  E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00.

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 26.09.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 26.09.2018

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 27.06.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 13.06.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 13.06.2018

 Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 03.05.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed EEL-i kutsekomisjonis 18.04.2018 v.a teedeinsenerid

Antud kutsed teedeinseneridele EEL-i kutsekomisjonis 18.04.2018