Kutse andmine

Teated

 

I poolaasta 2019 EEL-i kutsekomisjonide istungid  toimuvad

06.03.2019

17.04.2019

12.06.2019

 

06.03.2019 toimuvale kutsekomisjoni istungitele kutsetaotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 14.01.2019, kell 17.00

Kehtivad uued kutsestandardid, kutse andmise kord ja taotluse vorm.

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

Teedeinseneride kutseid hakkab väljastama Asfaldiliit ja täpsem info:

Richard Viies

+372 5083438

kutsetaotlus@asfaldiliit.ee

 

Paberkandjal kutsetunnistused üldehituse, keskkonnatehnika ja teedeehituse erialadele 14.11.2018, 26.09.2018 ja 13.06.2018 ja üldehituse,keskkonnatehnika erialadele 27.06.2018 toimunud Kutsekomisjoni istungist asuvad EEL-i kontoris. Soovi korral edastame kutsetunnistused postiga, selleks palume teatada oma postiaadress aadressil kutsetaotlus@ehitusinsener.ee. Paberkandjal kutsetunnistused saab kätte  E-N kell 9.30-11.30 ja 13.00-16.00.