10. sept. 2020

“AASTA EHITUSINSENER 2020” ning “AASTA NOOR EHITUSINSENER 2020” konkurss!

Eesti Ehitusinseneride Liit kuulutab välja konkursi “AASTA EHITUSINSENER 2020” ning ”AASTA NOOR EHITUSINSENER 2020” tiitlile EEL valib “Aasta ehitusinseneri” juba kaheksndat korda. Konkursiga soovitakse tõsta esile parimaid ehituse valdkonnas töötavaid insenere või teaduspõllu harijaid ning aidata kaasa ehitusinseneri maine tõstmisele. Sel aastal valitakse ”Aasta noor ehitusinsener” esimest korda. Aunimetuse andmise põhieesmärk on tunnustada nooremate ehitusinseneride ...

4. juuni 2020

Ehitus 2021+ “Kvaliteetne ruum”

novembril 2020 toimub ehitussektori erialaliitude ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatav konverents Ehitus 2021+, mis toob taas ühisesse arutellu ehitusettevõtjad, arhitektid ja ehitusinsenerid.   Konverentsi juhtlause on sellel aastal „Kvaliteetne ruum“. Meie loodud ruum kasvab ja areneb koos meie endiga, peegeldades seda, kes me oleme ning mida tähtsaks peame. Kas tahame luua kiirustades ja ainult võimalikult odavalt? ...

4. juuni 2020

EEL ettepanekud määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ muutmise kohta

EEL ettepanekud määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ muutmise kohta   EEL esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile oma ettepanekud ehitiste projektdokumentatsiooni ekspertiisi käsitleva määruse muutmise kohta. Ettepanekute ettevalmistamine toimus töörühma poolt, kus osalesid lisaks EEL-i liikmetele meie kollektiivliikmete – Eesti Kütte- ja Ventilatsiooninseneride Ühenduse, Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi ja Eesti Veeinseneride Liidu – esindajad. Lisaks konkreetsetele ettepanekutele määruse ...

13. märts 2020

Esinduskogu

Hea EELi liige !   Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Seoses sellega jääb ära 18.03.2020 toimuma pidanud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) esinduskogu. Esinduskogu kutsub EEL juhatus kokku pärast eriolukorra lõppemist ning teavitame ...

28. veebr. 2020

Eesti Vabariigi aastapäev

Eesti Ehitusinseneride Liitu esindas Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul liidu juhatuse esimees Margo Dengo. Ehitusinsenerid kannavad ühiskonnas väga suurt vastutust. Enamus tänapäeva arenenud maailma inimestest viibib ehitusinseneride loodud tehiskeskkonnas suure osa oma elust. Seega on meie, ehitusinseneride, vastutus, et see tehiskeskkond oleks ohutu ja nii loomuliku sisekliimaga kui võimalik. Nagu ikka öeldakse, kui ehitusinsener eksib, on ...