Selgitused ehitusseadustiku § 24 ja 25 rakendamiseks pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendamisel:

KA18-192