Üldinfo

Vastavalt Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu 29.11.2018 koosoleku otsusele nr 18 kuulutati üldehituse, keskkonnatehnika ja tehnosüsteemide inseneeria kutsete kutse andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Ehitusinseneride Liit.

EEL-il on ajavahemikus 06.12.2018 – 05.12.2023 järgmiste kutsete väljastamise õigus:

 • Ehitusinsener, tase 6;
 • Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7;
 • Volitatud ehitusinsener, tase 8;
 • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6;
 • Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7;
 • Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8;
 • Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6;
 • Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7;
 • Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8;
 • Hüdrotehnikainsener, tase 6;
 • Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7;
 • Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8;
 • Diplomeeritud automaatikainsener, tase 7;
 • Volitatud automaatikainsener, tase 8.